Obor měřící a regulační technika se stal už od počátku našim nosným programem.  Dnes můžeme nabídnout našim klientům komplexní řešení v tomto oboru od návrhu přes dodávku, montáž a následný pravidelný servis.                

 

Dovedeme zajistit měření a regulaci téměř jakékoliv elektrické i neelektrické veličiny jako například měření a regulaci kapalin, plynů, elektrické energie, tepla, vlhkosti, průtoku plynů, kapalin nebo pevných látek, měření zákalu,

pH a podobně.

 

                                         

Veliké zkušenosti máme s montáží a servisem výměníkových stanic pro rozvod tepla, parními kotelnami a jejím příslušenstvím, centrálním měřením spotřeby elektrické energie pro jednotlivé provozy s následnou regulací energetického čtvrthodinového maxima atd.

                                                                                                             

Na Vaše konkrétní požadavky jsme připraveni reagovat s největší péčí a vynasnažíme se pro Vás najít a navrhnout to nejoptimálnější řešení – kontaktujte nás prosím na adrese: info@elreco.cz