Průmyslová chemie

 

Nabízíme

Jedinečnou technologii čištění elektrozařízení mokrou cestou

Prevenci elektrozařízení proti působení vlhkosti a korozi

Záchranu elektrozařízení po náhodném vniknutí vody

Ekologicky nezávadné chemické prostředky hlavně pro elektrotechniku a elektroniku

Metoda čištění „mokrou cestou“

Princip této metody spočívá v aplikaci speciálních čistících prostředků pomocí ručního rozprašovače, nebo vysokotlakého zařízení, které přispívá ke zvýšení čistícího a odmašťovacího účinku.

Technologický postup „mokrého čištění“

                        V podstatě se jedná o nanesení chemického čistícího prostředku na čištěné části a to podle povahy elektrozařízení buď to speciálním tlakovým zařízením nebo na jemnou elektroniku ručním rozprašovačem, popřípadě pomocí štětce.

                         U zařízení se silnou vrstvou znečištění a usazenin organického původu lze použít čistící prostředek gelové konzistence, který  po krátké době působení naruší i silnou vrstvu usazenin. Tyto usazeniny se následně odstraní kapalným prostředkem, který odplaví mechanické nečistoty mimo zařízení. 

                        Po aplikaci chemických čistících prostředků se zařízení nechá oschnout, nebo jej lze pomocí stlačeného vzduchu osušit a tím se docílí rychlejšího odpaření přípravků bezezbytku.

 

Ochrana elektrotechnických zařízení proti působení vlhkosti a vody

Elektronické a elektrotechnické zařízení u kterého došlo ke vniknutí vlhkosti nebo vody se stane obvykle pro další provoz zcela nepoužitelné nebo jeho znovuzprovoznění stojí nemalé finanční prostředky.

Jako ochranu proti působení vlhkosti nebo vniknutí vody  používáme přípravek se speciálním chemickým složením a vysokou vzlínavostí. Aplikaci provádíme jako prevenci, ale i následně po zaplavení zařízení, a tím jeho záchranu. Použitím přípravku na zařízení, které bylo zasaženo vlhkostí nebo vodou, dojde k chemickému vytlačení vody. Zařízení je možné po několika minutách uvést do provozu. Takto ošetřené zařízení je schopné krátkodobě pracovat i pod vodou, a zároveň nedochází ke svodu elektrického napětí.

Speciální složení tohoto přípravku slouží zároveň jako prevence proti korozi.

 

Rozsah a podmínky použití

 

jakékoliv zařízení pracující pod napětím 6 – 14000 V a provozní teplotě do 180 oC.

před aplikací je podmínkou kvalitní vyčištění a odmaštění zařízení

 

prostředek je účinný jako prevence od 6 do 24 měsíců v závislosti od agresivity prostředí a provozních podmínek.

 

 

 

 

 

 

Technologický postup ochrany proti působení vlhkosti

Po dokonalém očištění a odmaštění zařízení se prostředek nanáší jemnou mlhou nebo pod tlakem v závislosti na charakteru zařízení v několika fázích. Po uplynutí  cca 20 minut kdy dojde ke stabilizaci prostředku je možno zařízení uvést do provozu.

           

Vytvořený ochranný film na všech částech elektrozařízení jej spolehlivě ochrání nejenom proti působení vlhkosti a vniknuté vodě, ale působí zároveň jako antikorozní ochrana.

             

U zařízení které náhodně zaplavila voda a nebylo preventivně ošetřeno naším prostředkem je postup obdobný – čistou vodou se pod tlakem odplaví mechanické nečistoty (např. nános bahna), a po následném odmaštění aplikujeme prostředek proti vlhkosti. Po stabilizaci a chemickém vytěsnění zbylé vody je možné zařízení opět uvést do provozu do cca 30 minut. 

 

 

Chemické prostředky které používáme

 

RTN – rozpouští tuky, minerální usazeniny, rez a vodní kámen…..

ECN – speciální řada čističů pro elektroniku a elektrotechniku…..

ECN- SE – ochrana vysokonapěťových keramických izolátorů…..

FTK – ochrana elektrozařízení proti vodě a vlhkosti…

Silber – účinný mazací prostředek od –180 do +1200oC

Hygh Tech Spray – uvolňuje i silně zkorodované spoje…..

 

            a mnoho dalších prostředků k speciálnímu použití.

 

Všechny námi používané chemické prostředky splňují náročné ekologické požadavky a jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.