reference

Strojírenství, potravinářství a chemický průmysl

 

 

Koh-i-noor a.s. (Praha)

 

*  servis regulace pro žíhací a kalící pece

 

 

Modřanská potrubní a.s. (Praha)

 

*  pravidelný servis výměníkových stanic všech provozů

*  dodávky automatické ekvitermní regulace pro výměníkové stanice a vzduchotechnické jednotky

*  servis měření a regulace teplot na elektrických žíhacích a kalicích pecích

*  pravidelný servis zařízení (MaR) parní zkušebny

*  servis měření teplot na ohýbacích strojích

 

 

SEMOS a.s., (Praha)

 

      *  dodávka měřicích a regulačních prvků pro kotel (25t/h) a úpravnu vody

      *  pravidelný servis měření a regulace hladin

 

 

LOMY MOŘINA S.R.O. (MOŘINA OKR. BEROUN)

 

*  pravidelný servis ultrazvukového snímání hladin materiálu (kamene, drtě) v zásobnících a

s tím navazující regulace hladin,  pohyb dopravníků a dodávka dálkového přenosu sledovaných hodnot

*  dodávka měřičů spotřebovaného tepla jednotlivých větví teplovodu

*  servisní práce na elektrokotelně

*  preventivní ošetření elektrozařízení proti vodě např. (svorkovnice elektromotorů, rozvodné  propojovací skříně, 6kVspojky)

 

 

Pražské pivovary a.s., závod Staropramen SmíchoV (Praha)

 

*  pravidelný servis automatické regulace spotřeby el. energie v závislosti na sjednaném odběrovém diagramu

*  monitoring všech sledovaných veličin v provozu kotelny, vodárny, úpravny vody, AT stanice, vodárny, chlazení a    tlakového vzduchu

*  pravidelné komplexní kontroly všech vzduchotechnických a klimatizačních jednotek a výměníkových stanic

*  dodávka ovládání pneumatických klapek pro sanitaci v provozu spilek a sklepů

*  dodávka snímačů a vyhodnocovacích jednotek pro analýzu úniku čpavku v prostorách: chladicích kompresorů, kondenzátorů, ledovodního chlazení, sklepů, spilek, stáčírny lahví

*  dodávka regulace hladin, průtoků, tlaků a teploty v nádržích s užitkovou, chladící a upravenou vodou v provozu kotelny, vodárny, chlazení a spilek

*  průběžné rozšiřování systému pro zabezpečení ekonomického provozu energetiky závodu

*  dodávka řízení tepelně zpracujícího procesu na výrobu kvasnic a automatické regulace teploty v kvasných nádržích v prostorách propagace

*  montáž řídícího systému pro chlazení a klimatizaci v prostorách sklepů a spilek

*  montáž automatického čerpání kvasnic ze sklepů, spilek a následná sanitace technologického zařízení

*  dodávka snímačů a vyhodnocovacích jednotek na zjišťování koncentrace CO2 v prostoru spilek a sklepů

 

 

Pražské pivovary a.s., závod BRANÍK (Praha)

 

*  pravidelný servis automatické regulace spotřeby el. energie v závislosti na sjednaném odběrovém diagramu

*  dodávka monitorování všech sledovaných veličin v provozu kotelny, úpravny vody, AT stanice,vodárny, chlazení, tlakového vzduchu, stanice CO2, trafostanice a zpracování pangamínu

*  dodávka MaR vodního hospodářství kotelny včetně elektroinstalace

*  dodávka regulace dávkování síranu na vodním hospodářství kotelny

*  dodávka detekce úniku NH3 s následným odvětráním v prostorách filtrárny

*  pravidelné komplexní kontroly všech vzduchotechnických a klimatizačních jednotek a výměníkových stanic

*  dodávka automatického řízení chodu vodárny a přívodu městské vody v závislosti na potřebách pivovaru

*  dodávka měření a regulace hladiny, teploty a tlaku v prostorách vodárny a kompresorovny.

*  průběžné rozšiřování systému pro zabezpečení ekonomického provozu energetiky závodu

 

 

ODKOLEK A.S. ZÁVOD VYSOČANY (PRAHA)

 

     *  dodávka regulace hladin a průtoků na vodním hospodářství kotelny

      *   servis (M a R) na kotelně a vodním hospodářství

 

 

SYNTHESIA A.S. ZÁVOD EXPLOZIA, (PARDUBICE)

 

     *  dodávka měřícího systému pro chladící a mrazící zařízení na provozu střelnice VÚPCH Explozia

     *  dodávka řídícího systém pro temperační box WEISS na provozu střelnice VÚPCH Explozia

 

OBVODNÍ ÚŘAD P-1 VODIČKOVA (PRAHA)

 

*  servis (M a R) na kotelně

 

 

 


 

Zdravotnictví, farmacie

 

Ústřední vojenská nemocnice, Praha – Střešovice

 

*  dodávka automatického měřicího systému pro teploty v mrazicích a chladicích zařízeních

*  dodávka havarijní signalizace pro měřená zařízení

 

Krajská hygienická stanice v Hradci Králové

 

*  dodávka monitoringu a alarmu pro chladicí zařízení

 

Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích

 

*  dodávka monitoringu a alarmu pro chladicí zařízení

 

SEVAC a.s., provoz Praha

 

*  dodávka monitoringu teplot provozu Albuminu - Krevní Deriváty

*  montáž regulace vzduchotechniky pro čisté prostory provozu Albuminu - Krevní Deriváty

 

SEVAC,  a.s., výstavba provozu krevních derivátů Bohumile

 

*  dodávka kompletní elektroinstalace pro administrativní budovu SEVAC a.s. v Bohumile

*  dodávka kompletní elektroinstalace výrobní části

*  dodávka slaboproudých rozvodů nového provozu

*  dodávka monitorovacího systému teploty skladu plazmy a skladu protivzorků

 

SEVAPHARMA, a.s., Praha

 

*  pravidelný servis výměníkových stanic všech provozů

*  dodávka měření množství vyrobené páry na kotelně (diferenční snímání tlaků na clonách)

*  dodávka monitoringu teplot horkovzdušných a parních sterilizátorů na Základních provozech

*  řídicí systémy pro lyofilizační zařízení

*  regulace vzduchotechnických zařízení

*  dodávka monitoringu všech zařízení na provozu Virologie

*  dodávka automatického řídicího systému vzduchotechnického zařízení čistých prostor na provozu Virologie

*  dodávka automatického řízení a monitoring lyofilizačních zařízení LZ45.2, LZ9.2 na provozu Lyofilizace - Virologie

*  dodávka měřicího a řídicího systému pro vzduchotechniku čistých prostor na provozu Lyofilizace - Virologie

*  dodávka monitoringu a alarmu teplot v mrazicích a chladicích zařízeních

*  dodávka monitoringu všech zařízení na provozu Očkovací látky

*  dodávka automatického řídicího systému vzduchotechnického zařízení čistých prostor na provozu Očkovací látky

*  dodávka regulačního zařízení pro kultivační kotle na provozu Očkovací látky

*  dodávka monitoringu teplot pro centrifugy a chladnice na provozu Frakcionace - Krevní deriváty

*  dodávka monitoringu teplot pro mrazicí a chladicí zařízení na provozu Skladu plazmy - Krevní deriváty

*  dodávka automatického řízení a monitoring lyofilizačních zařízení LZ45.2 na provozu Lyofilizace - Krevní deriváty

 

Nemocnice Na Františku, Praha

 

*  provádění hromadného zpracování dat (výkony pro zdravotní pojišťovny)

 

Nemocnice s poliklinikou v Mostě

 

*  dodávka automatického měřicího systému pro teploty v mrazicích a chladicích zařízení

*  dodávka havarijní signalizace při poruše měřených zařízení

    

 

 

NEMOCNICE V PELHŘIMOVĚ

 

*  dodávka automatického měřicího systému pro teploty v mrazicích a chladicích zařízeních

*  dodávka havarijní signalizace při poruše měřených zařízení

 

Ministerstvo zdravotnictví, Praha

 

*  dodávka automatického regulačního systému vzduchotechniky v jednacím sálu

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, tkáňová ústředna

 

*   monitorovací systém teploty mrazicích boxů pro uchovávání lidských orgánů

 

Nemocniční lékárna, Most

 

*   dodávka monitorovacího systému teploty lednic a chladnic

 

Lékárna - Orlická nemocnice, Rychnov nad Kněžnou

 

*   dodávka monitorovacího systému teploty lednic a chladnic